Annika Holmér

Planket, Lilla Mejtens gränd, Stockholm 2012