Annika Holmér

Det finns alltid någon ovanför dig (2006)

Det finns alltid någon ovanför. Dokumentation från utställningen INSIDE-OUT, Brunnsparken Göteborg 2006.
1/3