Annika Holmér

Ett annat slags djur (2008-2009)

Illern är bland annat utställd 2010 på Konstslöjdssalongen på Arkitekturmuseet i Stockholm. Dovhjorten är bland annat utställd 2008 på CirkulationsCentralen i Malmö. Båda verken består av uppstoppade jakttroféer och virkat garn.